Mikael är född och uppväxt i Våxtorp där han tidigt lärde sig musik med piano, blockflöjt och sång. Han började också tidigt att spela kornett i Våxtorps brassband.

Han är utbildad vid Malmö musikhögskola till trumpet- och ensemblepedagog vilket han också är anställd som vid kulturskolan i Halmstad. Förutom att undervisa ett 30-tal trumpetelever sedan många år leder Mikael också Halmstad Symphonic band.

Mikael är dirigent för Halmstad brass vilket han varit till och från i många år och däremellan även spelat kornett i bandet.

Mikael är också dirigent för olika projekt med såväl blås-, symfoni- som musikalorkester.