Svenska BrassBandFörbundet

Biträdande orkesterchef på Konserthuset Stockholm och frilanstrumpetare.