Svenska BrassBandFörbundet

ULID BRASS

Om brassbandet:
Brasset är ett projektbrass - medlemmarna kommer från Frälsis och andra frikyrkor. Vi träffas för repetition och konsert på samma dag. Alla som är med sköter all instudering på egen hand. Konserterna ger vi för att få in pengar till vårt "Kibera-projekt" - mer info om det hittar du på www.kiberaproject.nu eller på Instagram kiberaschoolandmusic. Replokalen varierar beroende på var våra konserter ska vara.
ULID brass
Dirigent: Ulf Lydahl
  • Om Ulf Lydahl:
Repdag: Lördagar
klockan: 10.00-14-00
Replokal: varierande, Jönköping
E-post: ulf.ulid@gmail.com
Tillhörighet: Frälsis

Är detta ditt brassband?

Saknas det uppgifter, eller vill du ändra en befintlig uppgift –> meddela oss!