Svenska BrassBandFörbundet

Limhamns Brassband

Om brassbandet:
Limhamns Brassband startade 1918 som en traditionell blåsorkester och blev i starten känd som Limhamns Kyrkliga Ungdomskrets Musikkår eller LKU-orkestern. 1948 gjordes dock LKU-orkestern om till ett brassband av engelskt snitt. I början så bestod spelningarna enbart av söndagsskolans julfest och vårens terminsavslutning. Under åren har spelningarna utökats till att inkludera konserter inom såväl som utanför Sverige. Under åren har orkestern haft ett flertal dirigenter såväl som gästdirigenter. Nuvarande dirigent Andreas Wetterlund är både en duktig brassmusiker och arrangör vilket har gagnat brassbandets repertoar.
trombonsektion
Dirigent: Andreas Wetterlund
  • Om Andreas Wetterlund:
Repdag: Onsdagar
klockan: 19.30 – 22.00
Replokal: Limhamns Församlingshus
E-post: Uppgift saknas.
Tillhörighet: Uppgift saknas.

Är detta ditt brassband?

Saknas det uppgifter, eller vill du ändra en befintlig uppgift –> meddela oss!